Вверх

Суддя. Суддя з великої літери Є

Суддя. Суддя з великої літери Є
Суддя. Суддя з великої літери Є

Робота судді надзвичайно складна, багатогранна і відповідальна, а також, що саме головне, дуже важлива для нашого суспільства, з чого випливає формування доволі специфічних рис характеру, які необхідні в цій діяльності.

Важливим фактором під час відправлення правосуддя є довіра до суду. Це випливає з незалежності та неупередженості судді, неможливості втручання сторонніх осіб під час відправлення правосуддя, високий професійний рівень. Суддя бере на себе зобов’язання здійснювати правосуддя об’єктивно, неупереджено, незалежно і справедливо, підкорятися тільки Закону і керуватись принципом верховенства права, честно і добросовісно виконувати обов’язки, дотримуватись морально-етичних принципів поведінки, не допускати дій, які плямують звання судді і принижують авторитет судової влади.

Громадяни нашої країни мають великий ступінь недовіри до державних органів влади, а до суду – зокрема. А в масовій свідомості досі переважає стереотипне мислення, що суд – це звичайний чиновницький апарат.

Що уявляє суд в очах людей? Чи важлива повага один до одного учасників судового процесу? Що таке суддівська етика? І що робити, коли поведінка судді викликає в кращому випадку усмішку, подив, а в гіршому – повну недовіру до суду? На жаль, не всі судді розуміють високу місію правосуддя.

По суті. 19.08.2016 року в Київському районному суді відбувся розгляд скарги О.Кухаренка щодо бездіяльності прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 в порядку статті 303 КПК України слідчим суддею Н.Єфименко. Суддя Н.Єфименко показала гарне знання Кримінально-процесуального законодавства, але, здається, Кодекс професійної етики судді їй не знайомий. Зовсім. Напевно, її хамовите ставлення до учасників процесу – її візитна картка.

Вперше питання «А що це було?» у мене виникло коли після початку судового процесу вона побачила камеру і… вимкнула світло!. Тим самим порушуючи моє право як вільного слухача проводити фото- і відеофіксацію відкритого судового процесу на портативну камеру. Постійні зауваження в грубій формі, спроба «задавити» своїм авторитетом кожного, в деяких випадках суддя майже зривалася на крик. Щодо встановлення особи захисника та відсторонення адвоката А.Тарасенка від участі у справі на підставі невідповідності наданих документів, які посвідчують його право на захист заявника – окрема пісня. Статтею 50 КПК України вказано, що для підтвердження повноважень захисника до суду надаються  свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та, як у нашому випадку, договір про надання правової допомоги з заявником. Але надані документи не влаштували суддю, тож вона послалась на відсутність витягу з Єдиного реєстру адвокатів України і відсторонила адвоката від участі у справі, декілька разів самостійно наголосивши про право сторін залучати ті документи, які вони вважають доцільними. На репліку захисника, що всі копії документів цілком відповідають нормі Кримінального процесуального кодексу України, суддя уваги не звертала. Чи було це заздалегідь упередженим ставленням до розгляду справи та до заявника і його представника?

Кримінальним процесуальним кодексом передбачена відповідальність за неповагу до суду. Але що робити, коли неповага проявляється суддею до учасників процесу? Звісно, звертатися до Кодексу професійної етики судді, який, мабуть, незнайомий судді Єфименко...  Особливо це стосується статті 7: Суддя повинен  здійснювати  судочинство в межах та в порядку, визначених   процесуальним   законом,   і   виявляти   при   цьому тактовність,  ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб; статті 10: Суддя має  утримуватися  від  поведінки,  будь-яких  дій  або висловлювань,  що  можуть  призвести  до  втрати  віри  в рівність професійних  суддів,  народних  засідателів   та   присяжних   при здійсненні правосуддя. А саме головне - вона не брала до уваги  Статтю 12: Суддя має  докладати  всіх  зусиль  до  того,  щоб  на  думку розсудливої,  законослухняної  та   поінформованої   людини   його поведінка була бездоганною.

Якщо пані суддя таким чином намагається примусити учасників процесу поважати суд, то стратегія – вкрай невірна! Тому що суддя є обличчям нашого правосуддя. Суддя є керівником судового процесу, тому організаційні здібності судді – неодмінна властивість його особистості. І як керівнику судового процесу судді мають бути притаманні такі риси, як  воля, дисциплінованість, зібраність, цілеспрямованість, наполегливість у встановленні істини. Бо ці властиві судді якості та високий рівень правової культури визначають належну поведінку всіх учасників процесу, рівень організації розгляду справ та відправлення правосуддя. Як можна вимагати від учасників судового процесу повагу до суду, якщо суддя не поважає тих, чия доля ним же і вирішується?  

Питання залишається відкритим… На роздум кожного…

А відео як завжди доступно за посиланням))

 

Hosting by ED